Ressurspersonhefte 2002 - 2003

Pris: 100 kr

Forside resspershefte 02-03

Dette er et hefte laget i forbindelse med kursing av ressurspersoner i 2002 - 2003. Heftet inneholder mange undervisningsopplegg, egentlig ment for kursing av lærere, men de kan også brukes direkte i undervisningen.

Antall
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring