Spørsmål og svar

Rapporter i ALLETELLER?

Kan det genereres rapporter for elevgrupper for den digitale versjonen av Alle teller. Tenkte å se på utfordringer på tvers av trinn for å se om det er noen gjennomgående utfordringer på matematiske områder.

Ja, du kan hente ut resultatrapporter for hver kandidatgruppe du tester i det digitale systemet. I tillegg får du tilgang til hver enkeltbesvarelse i systemet, slik at du kan se hva elevene har svart på oppgavene.


Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring