Spørsmål og svar

GeoGebra, visning av fremgangsmåte

GeoGebra 10.trinn eksamen vår 2015: Når elever løser ligninger grafisk ved hjelp av GeoGebra og viser FREMGANGSMÅTE feltet, grafikkfelt og algebrafeltet, alt kopieres inn i f.eks. Word og oppgaven besvares her. Er det da nødvendig og forklare hvilke kommandoer elevene har skrevet inn her også? Det fremgår jo i fremgangsmåte feltet. Dobbel føring og lite hensiktsmessig. Ser at lærer har svært ulik oppfatning av dette.

Utdanningsdirektoratet har ikke kommet med oppdatert eksamensveiledning i matematikk ennå, men de har utgitt eksempeloppgaver til den nye eksamensordningen. I dokumentet «Matematikk MAT0010 - Kommentar til eksempeloppgaven for eksamen våren 2015» er det vist et løsningsforslag med graftegner. Der har de ikke tatt med hele feltet for framgangsmåte, men kun kort beskrevet de viktigste kommandoene som er brukt. På Matematikksenterets nettsider finner dere et eksempel på hvordan en besvarelse med graftegner kan føres. Dette er vår tolkning basert på tilgjengelig informasjon fra Utdanningsdirektoratet. Vi har lagt vekt på at besvarelsene skal kommunisere godt med en leser, og at den ikke skal være for omstendelig. Det innebærer blant annet at vi lar «grafen tale for seg». Vi viser for eksempel ikke hvilke kommandoer som er brukt for å tegne grafen og de skjæringspunktene som er vist i figuren. Dobbel føring er lite hensiktsmessig.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring