Kengurusidene

151214 Kenguru_langKengurukonkurransen er en internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4. til 10. trinn. Kengurukonkurransen har som mål først og fremst å inspirere elever, men også lærere slik at de blir glade i matematikkfaget.
Den internasjonale dagen for Kengurukonkurransen er tredje torsdag i mars. Da starter konkurransen.
I 2017 er Kengurudagen torsdag 16. mars.

Årets Kengurukonkurranse starter 16. mars. Registrering åpner i månedsskiftet januar/februar. Siste frist for påmelding er 15. mars.

Siste frist for registrering av elevens resultater er 14. april.

Nytt av året er at oppgavene nå er tilgengelige på engelsk. Send en epost til ms@matematikksenteret.no, med tittel: Kenguruoppgaver på engelsk. Du må være påmeldt for å få disse.

Oppgavesettene, Ecolier (4.-5. trinn), Benjamin (6.-8. trinn) og Cadet (9.-10. trinn), består av 18 - 24 oppgaver med utradisjonell vinkling. Elevene får 5 svaralternativer for hver oppgave, noe som ufarliggjør deltakelsen.

Lenke til tidligere oppgaver finnes nederst på siden.

Tangenten kommer ut fire ganger i året. Hvert nummer har egne Kengurusider med reportasjer fra konkurransen, tips til videre arbeid med oppgavene og fokus på enkelte av problemeløsningsoppgavene.

Se også gjerne på sidene om temabaserte problemløsningsoppgaver. Disse oppgavene er hentet fra Kengurukonkurransen.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring