Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

logo ungd.tr i utvikling

Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Skolene er fordelt i fire puljer og hver pulje varer i tre semestre.

Du kan lese mer om satsingen her: http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/

Matematikksenteret har i satsingen varierte arbeidsoppgaver tilknyttet satsingsområdet regning. Vi har blant annet utarbeidet det teoretiske bakgrunnsdokumentet for satsingsområdet.

Senterets prosjektleder er Bård Vinje, bard.vinje@matematikksenteret.no.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring