Spørsmål og svar

Når kan jeg melde på til Kengurukonkurransen

Når kan jeg melde på klasser til kengurukonkurransen 2016?

Påmelding til Kengurukonkurransen starter vanligvis i løpet av januar.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring