Spørsmål og svar

Skriveprogram for elevar med uforståeleg handskrift?

Skulle gjerne hatt eit matematikkprogram for ein elev som ikkje greier å skrive for hand i kladdeboka si. Programmet skal ikkje rekne ut (slik rekneark gjer), det skal vere eit reint føringsprogram for matematikk, primært med rutenett a la kladdeboka, med dei matematiske symbola lett tilgjengeleg. Eleven nyttar MacBook Air. Kjenner Matematikksenteret til programvare/applikasjonar dei kan tilrå?

Vi på Matematikksenteret har dessverre ikkje kjennskap til gode program som kan vere til nytte her.

Vi tilrår deg til å ta kontakt med IKT-senteret, https://iktsenteret.no, kanskje har dei kjennskap til gode program.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring