Rammeplan

Rammeplan for barnehagen er en forskrift for barnehagens innhold og oppgaver. Matematikkdelen av rammeplanen heter "Antall, rom og form".

1. august 2017 trådte ny rammeplan for barnehagen i kraft. Les den nye rammeplanene her.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring