Filmer

 

Regning i alle fag from Matematikksenteret on Vimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvorfor er det å vurdere avstand og landskap i kroppsøving grunnleggende ferdighet i regning?

  • Hvordan er bruk av tallinje relevant i undervisning i KRLE?

  • I denne filmen fokuseres det på regning med utgangspunkt i en oppskrift med engelskfaglige uttrykk. I hvilke andre situasjoner vil det være naturlig å fokusere på regning i faget engelsk?

 

Regning i praktisk-estetiske fag from Matematikksenteret on Vimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • Hvilke kompetansemål i mat og helse tror du de jobber med i filmen?

  • Hvordan brukes regning slik at elevene skal forstå fagbegrepene i musikk?

  • Hvorfor er regning viktig for å forstå ulike redskap (for eksempel vinkelhake) som elevene bruker i kunst og håndverk?

 

Regning som satsningsområde from Matematikksenteret on Vimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

  • I filmen ser vi blant annet at lærerne bruker LOTUS skjema til å undersøke sine egne forkunnskaper om temaet regning. På hvilken måte kan en slik oppstart bidra til å utnytte lærernes kunnskap og erfaringer?

  • Lærerne arbeider også med læreplanen i denne filmen. Hvordan kan god forståelse av læreplanen bidra til at regning i alle fag blir på fagenes premisser?
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring