Spørsmål og svar

Barn hopper over tallet 15

Hei.

På avdelingen min i barnehagen er det mange av barna som hopper over tallet femten når de teller. Dette er femåringer, og tallremsen sitter ganske bra. Var på konferanse med dere i fjor og mener det ble nevt der hvorfor de utelater dette tallet. Men husker ikke hva som ble sagt. Kan dere hjelpe meg med dette?

På barnehagekonferansen i fjor snakket Gerd og Mike om hvorfor mange barn utelater 17 i sin telling. Grunnen til at 17 er ekstra vanskelig er at stavelsen foran “ten” her skiller seg ut fra de andre. Eneren heter sju, og sammen med en tier blir et sytten. Det er enklere med for eksempel fem og femten. Det kan være at barna i denne barnehagen utelater 15 (som egentlig er enkel) fordi den er mellom to tall som ikke følger mønsteret i hvordan de uttales. Barna konsentrerer seg om å si “fjorten” og “seksten” (uttales seisten) og da glemmer de femten.

Mike nevnte på konferansen at engelskspråklige barn har spesiell utfordring med fifteen. Five sammen med en tier blir fifteen. Det er enklere med for eksempel seven og seventeen.

Det er vanlig at barna hopper over et eller flere tall i tellingen. Jeg tenker at det her kanskje er helt tilfeldig at 15 har falt ut. Hvis et av barna har telt mange ganger uten å ta med 15, så vil de andre barna lære av dette og herme etter. På denne måten kan det ha oppstått en uheldig smitteeffekt. Kanskje det kan være en idé å telle fingre? Gjøre det klart for barna at 15 er det samme som tre fulle hender. Gjennom slik repetisjon, konkretisering og samtale vil nok 15 finne sin naturlige plass i rekken igjen :)

Lykke til!

Anne

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring