Spørsmål og svar

Ekstremalpunkt og vendepunkt i GeoGebra

I forbindelse ved bruk av geogebra til å finne null, vende og ekstremalpunkter med funksjoner som inneholder konstanten e få man ofte feilmelding. Dette skjer ikke med "vanlige" funksjoner. Som et eksempel kan jeg nevne funksjonen f(x) = -2ℯ^x - x² + 4. Hvis man prøve nullpunkt eller vendepunkt får man forskjellige feilmeldinger. Jeg, og flere med meg, stusser over dette. Slik skal det vel ikke være? Takknemlig for svar.

Kommandoene Ekstremalpunkt[f] og Vendepunkt[f] kan kun brukes dersom f er en polynomfunksjon. Funksjonen f(x) = -2e^x - x² + 4 er ikke en slik funksjon, så derfor vil nok ikke disse kommandoen virke for denne. Men vi kan for eksempel skrive inn Ekstremalpunkt[f, -2, 1]. Det vil si at vi angir et intervall som det søkte ekstremalpunktet ligger i. I dette tilfellet får vi at ekstremalpunktet er  (-0.56714, 2.54406). Vendepunkt-kommandoen gjelder nok kun for polynomer, så den kan vi ikke bruke på f. 

Vi kan se dette ved å skrive inne kommandoene i inntastingsfeltet :

Vendepunkt"[<Polynom>]"

Ekstremalpunkt"[<Polynom>]"

Ekstremalpunkt"[<Funksjon>,<Start>,<Slutt>]"

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring