Kompetanseutvikling

Gjennom å samtale med barn om deres matematiske erfaringer utvikler barna forståelse til glede i livet her-og-nå. I tillegg utvikler de en stødig base for den videre læringsreisen. Målet med disse kompetansepakkene er at du utvikler evne til å løfte frem matematikk på varierte måter i barnehagen. Pakkene kan du arbeide med individuelt, eller i fellesskap med dine kolleger.

Kompetansepakkene tar utgangspunkt i tre ulike situasjoner i barnehagen; hverdag, lek og tilrettelagt læringsaktivitet. Bestem deg for hvilken situasjon du ønsker å fortsette din kompetanseutvikling - og sett i gang! Lykke til!

 

 

   

 

 

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring