Spørsmål og svar

Forskjell på stolpediagram og søylediagram?

Hei

Har et spørsmål som handler om emnet behandling av data. Hva er forskjellen på et søylediagram og et stolpediagram? Jeg har sett i lærebøker (både for barnetrinn og for høyskole), sett på nettsider for matematikkfaget mm. Forklaringene varierer veldig. Noen mener det er to navn for samme diagram, noen at det avhenger av type data (tall, ord) og noen mener at forskjellen ligger i utseende på stolpene/søylene (rett strek, bred søyle, søylene sitter inntil hverandre mm.). Mvh. Anita

Følgende tekst er hentet fra matematikk.org (https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=68735):

"Et stolpediagram eller søylediagram (de to ordene betyr det samme) består av rektangler som har like stor bredde og er tegnet i jevn avstand fra hverandre. Høydene på rektanglene representerer datamaterialet. Data som egner seg til å illustrere med stolpediagrammer, er typisk slike data som ikke er definert på sammenhengende tallområder, diskrete data."

Breiteig og Venheim skriver for eksempel i sin Matematikk for lærere: Et søyle- eller stolpediagram illustrerer forholdet mellom de ulike tallene i en lineær utstrekning.

 

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring