Spørsmål og svar

Utskrift til eksamen av oppg. i Excel og GeoGebra

Hvordan skal man ta utskrift til eksamen i 10. klasse av oppgaver løst i Excel og Geogebra. Skjermbilde og lime inn i Word eller direkte i de gjeldende programmene?

Du finner infomasjon om "Digitale verktøyt til eksamen" på hjemmesiden vår: http://matematikksenteret.no/content/4530/Digitale-besvarelser

Spesifikt om digitale besvarelser her: http://matematikksenteret.no/content/4530/Digitale-besvarelser

 

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring