Norsk GeoGebra-institutt

geogebra3

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Vi har som formål å:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk av ressurspersoner
  • utvikle GeoGebra videre
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen
Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring