Sertifisering og opplæring

Banner Geogegra

Sertifisering

 
I samarbeid med Kikora tilbyr Matematikksenteret et gratis sertifiseringskurs for alle lærere og elever i Norge. Alle som gjennomfører kurset får personlig diplom i pdf-format.

Pålogging til kurset finner du her.

For ordinære kunder av Kikora ligger GeoGebra-sertifiseringen som en egen oppgavesamling i Kikora. Ønsker man lærerfunksjonalitet (opprette grupper, rapporter o.l.) for dette kurset må man være betalende brukere av Kikora.

Endringer fra GeoGebra 5.0 til GeoGebra 6.0 

Før jul ble GeoGebra 6 lansert. Dette er inntil videre bare en foreløpig versjon, det betyr at det fremdeles er GeoGebra5 som gjelder. En av hensiktene med denne oppdateringen var at GeoGebra skal se likt ut på alle plattformer.  

Hvis du har lyst til å prøve den foreløpige versjonen av GeoGebra6 finner du den her.  På denne siden vises det også noen viktige endringer.

Oversikt over noen viktige endringer som er gjort i GeoGebra6. 

 

Manualer og opplæringshefter


GeoGebra 5.0 for videregående
Tor Espen Kristensens bok gir en grundig innføring i matematikkprogrammet GeoGebra. Den er bygget opp rundt tema som er aktuelle for lærere i videregående skole. Forfatteren veksler mellom ferdige eksempler og øvingsoppgaver, og han har også tatt med en del eksamensoppgaver. Boka kan lastes ned gratis, men det er også mulig å bestille den ferdig trykt i vår nettbutikk.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring