Sertifisering og opplæring

Banner Geogegra

Sertifisering

 
I samarbeid med Kikora tilbyr Matematikksenteret et gratis sertifiseringskurs for alle lærere og elever i Norge. Alle som gjennomfører kurset får personlig diplom i pdf-format.

Pålogging til kurset finner du her.

For ordinære kunder av Kikora ligger GeoGebra-sertifiseringen som en egen oppgavesamling i Kikora. Ønsker man lærerfunksjonalitet (opprette grupper, rapporter o.l.) for dette kurset må man være betalende brukere av Kikora.

 

Manualer og opplæringshefter


GeoGebra 5.0 for videregående
Tor Espen Kristensens bok gir en grundig innføring i matematikkprogrammet GeoGebra. Den er bygget opp rundt tema som er aktuelle for lærere i videregående skole. Forfatteren veksler mellom ferdige eksempler og øvingsoppgaver, og han har også tatt med en del eksamensoppgaver. Boka kan lastes ned gratis, men det er også mulig å bestille den ferdig trykt i vår nettbutikk.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring