Spørsmål og svar

Eksempel på oppgaver som passer til undersøkende undervisning på 1. - 4. trinn?

Hei,

Har dere eksempel på oppgaver som passer til undersøkende undervisning på 1. - 4. trinn?

Matematikksenteret har utarbeidet mange ressurser, som brukt på rette måten, absolutt gir en undersøkende matematikkundervisning. Her er noen eksempler:

  • Matteklubb for 5-åringer;  Dette er aktiviteter gjennomført med 5-åringer som deltok på matematikk-klubber her på Matematikksenteret, men disse aktivitetene kan fint brukes på 1. Trinn
  • Under Grunnskole, Læringsressurser, Opplegg finner du bl.a aktiviteten “Nær Blinken” 
  • Et av de større prosjektene til Matematikksenteret nå er MAM – Mestre Abisiøs Matematikkundervisning. I samband med det prosjektet er det utviklet mange undervisningsressurser.  Disse ressursene er utarbeidet for mellomtrinnet, men kanskje kan du gjøre justeringer som gjør at de passer elever du underviser.

Felles for ressursene over er prinsipper for undersøkende matematikk må ligge til grunn for gjennomføring av opplegg. Fagartikler som kan være til hjelp i planlegging og forberedelse av undersøkende matematikk finnes på MAM-sidene

Et undervisningsopplegg som i utgangspunktet er undersøkende, kan fort bli til det motsatte dersom læreren tar over aktiviteten for elevene og ikke inviterer elevene inn i diskusjonen.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring