Ansatte

På Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har vi et aktivt og spennende arbeidsmiljø, med mange mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse. Felles for alle er imidlertid et brennende engasjement for matematikk i dens ulike grener. Klikk på den enkelte for å lese mer og se hva vedkommende jobber med.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring