Kommunenivå

På denne siden fins ressurser som kan være aktuelle for politikere og kommunalt ansatte som arbeider med oppvekst, nettverkskoordinatorer og prosjektledere i tiltaket Realfagskommuner.

Bestillerkompetanse

Bestillerkompetanse dreier seg om å kunne være presis i bestilling av teoretiske innspill fra en ekstern institusjon. Bestillingen bør både være konkret og rettet mot et felt som kan bidra til en varig endring av undervisningspraksis. Les mer

Ressurser

Arbeid i nettverk

Arbeid i nettverk inngår som et sentralt element i tiltaket Realfagskommuner. Rammeverket for realfagskommuner inneholder en liste over faktorer som er avgjørende for at nettverksarbeidet skal bli vellykket. Les mer

Oversikt over kommuner og universitet/høyskoler som er involvert

Høsten 2016 er 45 kommuner inne i tiltaket realfagskommuner, 34 i pulje 1 og 11 i pulje 2. Kommunene i pulje 1 fikk tilbud om å utvide prosjektperioden med ett år. De aller fleste kommunene aksepterte tilbudet. Se oversikt

 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring