Arbeid i nettverk

Undersidene inneholder ressurser for nettverkskoordinatorer, ledere i barnehager og skoler, nettverksgruppene og ansatte i barnehage og skole med ansvar for arbeid med Antall, rom og form og Matematikk.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring