Filmer fra "Skole i Praksis"

Noen utvalgte filmer fra "Skole i Praksis".

 

Dagens tall

Tema: Tallforståelse, telling, mengdebegrep og oppdeling i mengder.

Lærer: Kai Otto Jørgensen, Wilds Minne Skole

Trinn: 1. - 4. trinn

 

GeoGebra

Tema: GeoGebra, egenskaper til todimensjonale figurer.

Lærer: Gjermund Torkildsen, Samfundet Skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Introduksjon til algebra

Tema: Introduksjon til algebra.

Lærer: Svein Torkildsen, Lade skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Matematisk sammenhenger

Tema: Sammenhengen mellom algebra og geometri. Digitale verktøy.

Lærer: Grete Tofteberg, Kirkebygden skole

Trinn: Ungdomstrinn

 

Problemløsning del 1

Tema: Problemløsning

Lærer: Ingvill Merete Stedøy, Lade skole

Trinn: Småtrinn

 

Strikkhopp

Tema: Modellering, mønster, konstant vekst.

Lærer: Kjersti Wæge, Lade skole

Trinn: Småtrinn

 

Tannfelling

Tema: Tall, telling, sammenligning, regning og regnefortellinger.

Lærer: Tone Dalvang, Wilds Minne skole

Trinn: Småtrinn

 

Familiematematikk

Tema: Problemløsning

Lærer: Ingvill Merete Stedøy, Sverresborg skole

Trinn: Alle

 

Hundrekvadratet

Tema: tallmønster, gangetabellen

Lærer: Frank Robert Saltvik, Eberg Skole

Trinn: Småtrinnet

 

Problemløsing

Tema: Problemløsning

Lærer: Anne- Gunn Svorkmo, Blussuvoll skole

Trinn: Ungdomstrinnet

 

Regneverksted

Tema: Varierte arbeidsmåter for å automatisere addisjon og subtraksjon

Lærer: Janne Fauskanger, Lura skole

Trinn: Småtrinn

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring