GeoGebra og eksamen

Våren 2016 innførte Utdanningsdirektoratet krav til bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i matematikk i grunnskolen og i videregående skole.

Ved å jobbe målrettet med digitale verktøy gjennom hele skoleåret, kan vi øke elevenes matematikkforståelse. Her gir vi konkrete eksempler på hvordan det kan gjøres, med didaktiske begrunnelser. Eksemplene er hentet fra eksamensoppgaver gitt på ungdomstrinnet og på videregående skole. Vi har valgt ut oppgaver som er hensiktsmessig å løse med graftegner, regneark og CAS, samt noen oppgaver som er fornuftig å løse med et dynamisk geometriprogram. Vi presenterer også ulike metoder for å lage gode, digitale besvarelser.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring