Søk om å bli realfagskommune

17.01.2017

Rundt om i landet er det 43 realfagskommuner som jobber med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Nå vil Utdanningsdirektoratet ha flere med på laget. Er din kommune den neste?

klasserom
Til høsten blir det flere realfagskommuner. Er din kommune en av dem? Foto: NTB Scanpix

Kommunene som allerede er med, jobber helhetlig med realfagene fra barnehagen og helt opp til 10. klasse. Målet er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og matematikk.

Realfagskommunene er en del av realfagstrategien "Tett på realfag" og så langt har Utdanningsdirektoratet delt ut mellom 300.000 og 800.000 kroner til hver av realfagskommunene. Les mer her. 

Hvordan jobber realfagskommunene?

Det er viktig for Utdanningsdirektoratet at den enkelte kommune lager sin egen lokale realfagsstrategi, som inneholder det kommunen mener skal til for å løfte barn og unges kompetanse i realfag. Her jobber lærere i barnehager og skoler tett sammen i nettverk for å gjøre hverandre bedre. Underveis gis det bidrag med hjelp og støtte fra Utdanningsdirektoratet - og herunder Matematikksenteret - slik at målene som er satt blir nådd.

Kommunene velger selv om om innsatsen skal rettes mot barnehager eller utvalgte trinn i skolen, eller om satsingen er på overgangen mellom barnehage og skole. Målet er at barn og unge skal få nye og mer motiverende arbeidsmåter i realfag, noe som igjen skaper gode resultater.

Hva får en realfagskommune?

  • Veiledning fra Utdanningsdirektoratet i arbeidet med lokal realfagsstrategi.
  • Fagpersoner fra universitet eller høgskole som skal støtte dere faglig i det dere er opptatt av.
  • Faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner.
  • Penger til å drive nettverksarbeid.

Midler til å bli ny realfagskommune er nå lyst ut. Søknadsfristen er 1. mars 2017. De kommunene som tas inn i denne runden, blir realfagskommuner fra høsten 2017 og ut 2018. Les mer og søk her.

Ta kontakt med Utdanningsdirektoratet v/ Bjørg Rafoss Tronsli, brt@udir.no, mobil 986 95 734, for mer informasjon.

Matematikksenteret har egne nettsider for realfagskommunene.

Les mer: Nå blir det flere realfagskommuner (15/4-2016)

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring