Spørsmål og svar

Påmelding til Kengurukonkurransen

Hei! Jeg har lyst til å melde på klassene mine til Kengurukonkurransen, hvordan gjør jeg det?

Hei. Påmeldingen åpner først i månedsskiftet januar/februar 2017. Påmelding skjer via våre Kengurusider.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring