Program 2017

 

Program tirsdag 28. november

 

Kl.

Plenum/verksted

Navn/Tittel

Trinn *

Rom

09.00-10.00

 

Registrering

 

Vrimleareale

10.00-10.30

 

Åpning 

Alle

San Siro
1 og 2

10.30-11.20

Plenum 1 (P1)

Maarten Dolk

Alle

San Siro
1 og 2

Young mathematicians constructing emerging mathematical models

11.20-11.40

 

Pause

 

 

11.40-12.30

Plenum 2 (P2)

Mona Røsseland

Alle

San Siro
1 og 2

Hva snakker vi om?

12.30-13.30

 

Lunsj

 

 

13.30-14.30

Delplenum 1 (D1)

Nuria Planas

S+M+(U)

San Siro 1

New insights in the use of language in mathematics education

13.30-14.30

Delplenum 2 (D2)

Mike Naylor

U+Vgs

San Siro 2

Fantastic mathematical beasts and where to find them

14.30-14.50

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

 

13.30-14.50

Verksted 1
(V1)

Camilla Justnes og Monica Rehaug

M

 

 

Brettspill – en vei inn til matematikkens språk

13.30-14.50

Verksted 2
(V2)

Oda Burheim og Frode Rønning

S+M

 

Elevers beskrivelse og løsning av kombinatoriske problemer

13.30-14.50

Verksted 3
(V3)

Sigurd Hals og Andrea Hofmann

S+M+U

 

Hvordan jobbe med argumentasjon og bevis i grunnskolen

13.30-14.50

Verksted 4
(V4)

Svein Anders Heggem

M+U

 

Oppgaver som involverer og utfordrer alle elevene kognitivt. Hvordan kan vi gjøre oppgaver og problemer utforskende?

13.30-14.50

Verksted 5
(V5)

Eva-Britt Riise og Anna Krogstad

U

 

Matematiske samtalar med høgtpresterande elevar i eit virtuelt klasserom

13.30-14.50

Verksted 6
(V6)

Anne-Mari Jensen

U+Vgs

 

Å lese matematikktekster

13.30-14.50

Verksted 7
(V7)

Tor Espen Kristensen

Vgs

 

Innføring av derivasjonsbegrepet for vgs-elever

13.30-14.50

Verksted 8
(V8)

Birte Vestergaard

Vgs

 

Matematiske begreper – frukten av elevenes eget forskningsarbeid


14.50-15.20

 

Pause

 

 

15.20-16.20

Delplenum 3
(D3)

Görel Sterner

S

San Siro 1

Intensivundervisning – en effektiv metod för särskilt stöd i matematik

15.20-16.20

Delplenum 4
(D4)

Jey Sivaloganathan

U+Vgs

San Siro 2

 Mathematics and the search for unity in diversity

16.20-16.40

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

 

15.20-16.40

Verksted 9

(V9)

Camilla Justnes og Monica Rehaug

M

 

 

Brettspill – en vei inn til matematikkens språk

15.20-16.40

Verksted 10
(V10)

Maarten Dolk

S+M+(U)

 

Investigating matematizing in elementary school

15.20-16.40

Verksted 11
(V11)

Grethe Ravlo

M+U

 

Ti år med Nasjonale prøver i regning

15.20-16.40

Verksted 12
(V12)

Svein Anders Heggem

M+U

 

Oppgaver som involverer og utfordrer alle elevenes kognitivt. Hvordan kan vi gjøre oppgaver og problemer utforskende?

15.20-16.40

Verksted 13
(V13)

Bjørge Eilertsen

M+U

 

Utvikling av det matematiske språket – elevaktiv undervisning i arbeid med areal og volum

15.20-16.40

Verksted 14
(V14)

Eva-Britt Riise og Anna Krogstad

U

 

Matematiske samtalar med høgtpresterande elevar i eit virtuelt klasserom?

15.20-16.40

Verksted 15
(V15)

Anne-Mari Jensen

U+Vgs

 

Å lese matematikktekster

15.20-16.40

Verksted 16
(V16)

Birte Vestergaard

Vgs

 

Matematiske begreper – frukten av elevenes eget forskningsarbeid

19.00

Middag

San Siro

 

Program onsdag 29. november 

 

Kl.

Plenum/verksted

Navn/Tittel

Trinn

Rom

08.30-09.30

Delplenum 5
(D5)

Marit Johnsen-Høines og Toril Eskeland Rangnes

S+M

 

San Siro 1

Elevene forvalter flere språk – også i matematikk

08.30-09.30

Delplenum 6
(D6)

Trygve Solstad

Alle

San Siro 2

Minner og hjernens matematiske språk

09.30-09.50

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

 

08.30-09.50

Verksted 17
(V17)

Judy Sayers

S

 

It’s about Time!

08.30-09.50

Verksted 18
(V18)

Olaug Ellen Lona Svingen m.fl.

S+M

 

What’s in it for me?
Blir jeg en bedre matematikklærer av å planlegge undervisning sammen med mine kolleger?

08.30-09.50

Verksted 19
(V19)

Arne Kåre Topphol og Hlde Opsal

S+M+(U)

 

Forstår elevane desimaltal?

08.30-09.50

Verksted 20
(V20)

Désiré Baartman og Pauline Vos

S+M+U

 

Word formula as a bridge between informal algebraic reasoning and symbolic algebra

08.30-09.50

Verksted 21
(V21)

Anne-Gunn Svorkmo

M+U

 

Snakk om problemløsningsstrategier!

08.30-09.50

Verksted 22
(V22)

Steinar Thorvaldsen

U+Vgs

 

Ord – symboler – formelspråk: Trekk fra matematikkens historie

08.30-09.50

Verksted 23
(V23)

Stig Atle Myhre m.fl.

U+Vgs

 

Læringsstøttende prøver i regning Vg1 for 2015-2017. Interessante funn og prøvenes videre bruksverdi

08.30-09.50

Verksted 24
(V24)

Simon Goodchild og Frode Rønning

Vgs

 

Symboler og språk – utfordringer med overgangen fra skole til høyere utdanning

09.50-10.20

 

Pause

 

 

10.20-11.20

Delplenum 7
(D7)

Tone Dalvang

S+M+(U)

San Siro 1

Språkutvidende fellesskap i matematikk

10.20-11.20

Delplenum 8
(D8)

Steinar Thorvaldsen

U+Vgs

San Siro 2

Ord – symboler – formelspråk. Trekk fra matematikkens historie

11.20-11.40

 

Tid for utstillinger etter delplenum 1 og 2

 

 

10.20-11.40

Verksted 25
(V25)

Judy Sayers

S

 

It’s about Time!

10.20-11.40

Verksted 26
(V26)

Olaug Svingen m.fl.

S+M

 

What’s in it for me? 
Blir jeg en bedre matematikklærer av å planlegge undervisning sammen med mine kolleger?

10.20-11.40

Verksted 27
(V27)

Désiré Baartman og Pauline Vos

S+M+U

 

Word formula as a bridge between informal algebraic reasoning and symbolic algebra

10.20-11.40

Verksted 28
(V28)

Margrethe Naalsund

(M)+U

 

Algebra – forståelse, undervisning og læremidler

10.20-11.40

Verksted 29
(V29)

Anders Støle Fidje

U

 

Digital interaktiv matematikkundervisning: Videoens potensiale  i matematikkundervisning

10.20-11.40

Verksted 30
(V30)

Marita Tolaas og Kari Bale

U

 

Læremetodar som kan gi tilgang til matematisk språk og symbol

10.20-11.40

Verksted 31
(V31)

Paul Andrews

Vgs

 

Uncovering the power of ’half the base times the hight’

10.20-11.40

Verksted 32
(V32)

Simon Goodchild og Frode Rønning

Vgs

 

Symboler og språk – utfordringer med overgangen fra skole til høyere utdanning

11.40-12.40

 

Lunsj

 

 

12.40-14.00

Paneldebatt

Erlend Dehlin (ordstyrer), Sondre Elstad, Helmer Aslaksen, Line Johnsen, Mona Røsseland og Gerd Nilsen

Alle

San Siro
1 og 2

 Matematikkens språk og symboler - skjønnheten og udyret

14.00-14.20

 

Pause

 

 

14.20-15.10

Plenum 3
(P3)

Tadashi Tokieda

Alle

San Siro
1 og 2

 

15.10-15.20

 

Avslutning

Alle

San Siro
1 og 2

* Trinn: S=småtrinn, M=mellomtrinn, U=ungdomstrinn, Vgs=videregående skole, LU=lærerutdannere 

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring