Spørsmål og svar

M-prøver

Jeg ønsker å bestille M-prøver. Hvordan går jeg frem?

M-prøver bestilles her:

 http://www.materiellservice.no/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring