Matteklubb

Matematikksenteret har utviklet matteklubber for barn og ungdom. Vi har prøvd ut opplegg og aktiviteter, fått tilbakemeldinger fra deltakerne og gjort nødvendige endringer.


Felles for alle matteklubbene er at aktivitetene

  • foregår i en annen kontekst enn skolematematikken
  • legger opp til at deltakerne prøver ut og finner ut av ting på egen hånd
  • foregår på deltakernes premisser
  • stimulerer til glede og interesse for matematikkfagetMatteklubb er kjempemoro

Aktivitetene kan gjennomføres på fritida, som en del av SFO-tilbudet, i skoletida eller barnehagetida. Våre forslag til aktiviteter må selvsagt tilpasses lokale forhold, hvilket utstyr dere har tilgjengelig, aldersgruppe og antall deltakere og andre forhold.

Vi håper mange vi benytte bruke oppleggene slik at det blir gjennomført mange matteklubber rundt om i landet.

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring