Spørsmål og svar

Alle Teller - underkapitler?

Har bestilt og mottatt håndbok for lærere "Alle teller" med tester og veiledning. Er litt forvirret. Det henvises hele tiden til underkapitler under hvert kapittel. Hvor i all verden er INNHOLDET i underkapitlene annet enn at de er ramset opp under tittelen på hovedkapittelet????

"Alle Teller!" er ei stor håndbok, med henvisning både mellom testene, tabellene og selve veiledningen.
Underkapitlene gir mer en stikkordsmessig oversikt over hva som er innholdet i kapitlet. Det er nesten greiest å vise det med et eksempel. Ta for eksempel kapittel 8. Der står det "8.1 Overslag med små tall, og 8.2 Overslag opp til 100"  Det betyr at det er dette du kan lese om på side 42 og 43. Så står det videre på sidene 44 og 45 om "8.3 Strategier for overslag". Dermed er underkapitlene med på å spesifisere innholdet i kapitlet under.
I noen kapitler har derimot McIntosh valgt å samle alle underkapittel i samme kapittel.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring