Spørsmål og svar

Engangsbøker til elever på 5. trinn?

Hei! Lurer på om dere vet om det finnes engangsbøker til elever på 5. trinn? Skal brukes til elev i 7.kl som skal følge 5.klassepensum.

Vi har ingen oversikt over alle læreverkene. Du bør spørre forlagene direkte.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring