Spørsmål og svar

Primtallsystemet

Hvem fant opp/oppdaget primtallsystemet?

Euklid beviste at det finnes uendelig mange primtall. Beviset er et av de mest klassiske innen matematikken.

Ref. Wikipedia.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring