Spørsmål og svar

Mus i massevis

Jeg jobber med skadedyr, og får titt og ofte det samme spørsmålet: Hvor mange mus kan det bli på ett år, teoretisk? Og jeg vet sannelig ikke svaret, og det viser seg at jeg heller ikke er i stand til å finne det ut. Kan noen av dere hjelpe meg med det? En mus (hokjønn), kan få 20 unger (sjeldent, men det skjer av og til, og derfor sier vi 20, 8 til 12 er normalt) i ett kull. Hun kan få 8 kull på ett år. Videre blir 10 av de 20 ungene hokjønn, som igjen får 20 unger. Slik går dagene, og de formere seg. Det tar 5 uker før neste generasjon kan bli gravid, og de er gravid i 3 uker. Ha da i minnet at de neste generasjonen vil få færre enn 8 kull i løpet av et år (januar-januar), da de lever kortere. Hvor mange mus kan det bli på ett år, teoretisk sett, når de ikke blir syk og har nok mat?

Har sett på problemet med alle disse musene og laget er regneark ut fra informasjonen i spørsmålet. 
Vi kommer til 15 360 etterkommere, og når vi regner med moren som er blitt både bestemor, oldemor tippoldemor osv i løpet av året får vi altså 15 361 mus.
Men her er det noen få usikkerhetsmomenter, så ca 15 000 mus bør være et OK svar. Med 8 kull på et år er det i snitt 6,5 uker mellom hver fødsel. 
Vi har regnet vekselvis 6 og 7 uker mellom hver gang en mus føder et kull.

Se på regnearket og se om du finner svakheter i systemet.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring