Spørsmål og svar

Konkretiseringsmateriell

Hei hvordan kan jeg bestille konkretiseringsmateriell som brøksirkler etc?

Liste over endel forhandlere finner du her.

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring