Spørsmål og svar

JOVO-brikker

hvor kan man få kjøpt jovo?

Bl.a. http://www.spesialrekvisita.com/http://spf-norge.com/ eller http://www.jovo.com/

Tilbake til oversikten

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring