Nettbutikk - bøker og rapporter

Kr. 50 i Porto og eksp.gebyr belastes pr. forsendelse, ikke pr. hefte.

NB! Husk å fylle ut organisasjonsnummeret (9 siffer, uten mellomrom eller punktum). 
De fleste skoler bruker  kommunens nummer.
Du kan søke i Brønnøysundregisteret.

Ordre uten organisasjonsnummer vil ikke bli ekspedert! Kun privatpersoner som bestiller til sin hjemmeadresse er unntatt.

Skal faktura sendes egen adresse, oppgir du det i Melding-feltet. (Faktura ettersendes fra NTNUs regnskapsavdeling). Vi kan foreløpig ikke sende faktura digitalt/efaktura.
Vi ber også om at det oppgis navn på en kontaktperson, slik at sendingen ikke havner på avveie.

NB: De fleste heftene kan du laste ned gratis og skrive ut selv. Noen kan kun kjøpes.

Forside Alle Teller!

Alle Teller! - Kartleggingstester

Pris: 250 kr

Håndbok med USB-kort med tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse for 1-10 trinn, utviklet av Professor Alistair McIntosh fra University of Tasmania. Materialet er tilpasset... Les mer

 
Antall
Sentrale kjennetegn

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk

Matematikksenteret har skrevet en rapport som setter fokus på forskning om god læring og undervisning i matematikk ved å gi en sammenfattet og lett tilgjengelig - men samtidig faglig robust - overs... Les mer

Skap formen Lag reglene

Skap formene. Lag reglene. Se hva som skjer!

Pris: 100 kr

Med data og noen få tastetrykk kan barn erfare hva som skjer når de velger en form, lager en regel og så ser hva som skjer. Ved å ta i bruk egnet programvare, kan barna leke og eksperimentere med ... Les mer

Antall
Forside Barnehagehefte

Matematikk i barnehagen - Idehefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt

Pris: 100 kr

Heftet er ment som inspirasjon for barnehager og førskolelærere som har lyst til å komme i gang med og som støtte til å utvikle sine egne planer, mål og tiltak for matematikk i barnehagen. Heftet ... Les mer

Antall
Forside se den flyt

Se den flyr! Matematikk, teknologi og design

Pris: 150 kr

Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm – hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forbedre formen til en x-zylo for a den... Les mer

Antall
Utematematikk hefte

Utematematikk

Dette heftet er laget i tilknytning til filmer om utematematikk. Filmene er knyttet til Rammeplanens område ”antall, rom og form”. Aktivitetene vil også være relevant for begynneropplæring i matem... Les mer

Undersøkende matematikk

Undersøkende matematikk - Undervisning i videregående skole

Pris: 200 kr

Heftet inneholder ti undervisningsopplegg fra ulike deler av læreplanen. I filmene på den vedlagte dvd'en kan du se fem av undervisningsoppleggene gjennomført i praksis. Oppleggene og filmene finn... Les mer

 
Antall
Undersøkende matematikkundervisning II

Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole II

Pris: 200 kr

Matematikksenteret presenterer med dette heftet ideer til god matematikkundervisning i videregående skole. Ved å bruke varierte undervisningsmetoder og undersøkende oppgaver legger vi til rette ... Les mer

Antall

Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole II

Dessverre har det sneket seg med en del feil i dertte heftet, last ned rettinger her. Les mer

GeoGebra 5.0

GeoGebra 5.0 for videregående skole

Pris: 200 kr

Boka gir en grundig innføring i matematikkprogrammet GeoGebra. Den er bygget opp rundt tema som er aktuelle for lærere i videregående skole. Forfatteren veksler mellom ferdige eksempler og øvingsop... Les mer

Antall
Forside idehefte (289 x 407)

Idehefte: Matematikk i Kunst og Håndverk

Pris: 150 kr

Heftet gir tips til kunst og håndverksaktiviteter og hvordan matematikken kan flettes inn i disse. Målgruppen er lærere som jobber i grunnskolen. Les mer

Antall
Forside problemløsningsoppgaver

Problemløsningsoppgaver

Pris: 150 kr

Heftet inneholder over 60 praktiske problemløsningoppgaver som krever at elevene er aktive og kreative i sine forsøk på å løse oppgavene. Heftet er beregnet for elever fra 5. til 10. klassetrinn. ... Les mer

Antall
Forside Naken Geometri

Naken geometri

Pris: 150 kr

Dette heftet viser de vakre sammenhengene i enkle figurer og former som bærer i seg geometriske forhold, sammen med den enestående vakre menneskekroppen i all sin abstrakte geometriske prakt. Les mer

 
Antall
Forside Geobrett

Geobrett - tøyelige geometriske utfordringer

Pris: 100 kr

Dette heftet gir deg og klassen din mulighet til å ha det gøy med å lære matematikk på nye og motiverende måter ved hjelp av geobrett og tilhørende materiell. Stoffet er tilpasset mellomtrinnet. In... Les mer

Antall
Forside MUN-rapport2

Rapport fra MUN-prosjektet for VGS

Pris: 100 kr

Våren 2009 inngikk stiftelsen IMTEC og Matematikksenteret en avtale om et treårig skoleutviklingsprosjekt med ti videregående skoler. Prosjektet ble avsluttet med et seminar i april 2012. Erfaring... Les mer

Antall
Forside ressurspersonhefte 2010

Aktiviteter og undervisningsopplegg 2010

Pris: 100 kr

13 undervisningsopplegg og artikler laget av Matematikksenterets ressurspersoner, vist på Novemberkonferansen 2010. Les mer

Antall
Ressurspersonhefte 09

Aktiviteter og Undervisningsopplegg 09

Pris: 150 kr

Undervisningsopplegg laget av senterets ressurspersoner og presentert på Novemberkonferansen 2009. Les mer

Antall
Resspershefte 08 forside

Aktiviteter og undervisningsopplegg 08

Pris: 200 kr

Dette er en samling av alle aktiviteter og undervisningsopplegg som ble presentert av senterets ressurspersoner under Novemberkonferansen 2008 Les mer

Antall
Forside resspershefte 02-03

Ressurspersonhefte 2002 - 2003

Pris: 100 kr

Dette er et hefte laget i forbindelse med kursing av ressurspersoner i 2002 - 2003. Heftet inneholder mange undervisningsopplegg, egentlig ment for kursing av lærere, men de kan også brukes direkte... Les mer

Antall
Forside Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse 2002

Pris: 100 kr

Samtlige "Lille Abel"- og "Store Abel"- oppgaver fra Adresseavisens Abelkonkurranse samlet i ett hefte. Inneholder matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver med fullstendige løsningsforslag. U... Les mer

Antall
NMCC 07-09

Oppgavesamling NMCC 2007-2009

Pris: 150 kr

Oppgavesamling fra Nordisk Matematikk-konkurranse (Nordic Math Class Competition, tidligere Nordisk KappAbel) 2007-2009 Les mer

Antall
Kappabel 05-06

Oppgavesamling - KappAbel 2005-2006

Alle oppgavene fra KappAbel konkurransen 2005-2006. Konkurransen er for 9. klassinger, men kan være en spennende utfordring for alle Les mer

Kappabel 2004-2005

Oppgavesamling - KappAbel 2004-2005

Her finner du alle oppgavene fra KappAbel-konkurransen. Med fyldige løsningsforslag, oversiktlige figurer og ferdige kopioriginaler. Konkurransen er for niende klasse, men her vil det være spennend... Les mer

Kappabel 00-03

Oppgavesamling - KappAbel 2000-2003

Her finner du alle oppgavene fra KappAbel-konkurransen. Med fyldige løsningsforslag, oversiktlige figurer og ferdige kopioriginaler. Konkurransen er for niende klasse, men her vil det være spennend... Les mer

Konferanserapp 1

KONFERANSERAPPORT 1: Utvikling av matematikkundervisning i samspill mellom praksis og forskning

Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU, 18. og 19. november 2002. Kun for nedlasting. Les mer

Konfrapp 2

KONFERANSERAPPORT 2: Popularisering av matematikk

Rapport fra Novemberkonferansen, 17. og 18. november 2003. OBS ! I den trykte utgaven finnes det en del feil, bl.a mangler en del bilder i Juha Oikkonens artikkel, tittelen på Robin Wilsons art... Les mer

konfrapp 3

KONFERANSERAPPORT 3: Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring

Rapport fra novemberkonferansen 13.-16. november 2004. Kun for nedlasting. Les mer

Konfrapp 4

KONFERANSERAPPORT 4: "IKT i matematikkundervisningen - muligheter og begrensninger"

Rapport fra Novemberkonferansen 21. og 22. november 2005. Kun for nedlasting. Les mer

Konfrapp 5

KONFERANSERAPPORT 5: "Tall og tallforståelse - fra telleremser til algebra"

Rapport fra Novemberkonferansen 26. og 27. november 2007. Kun for nedlasting. Les mer

Skriftserie 7

KONFERANSERAPPORT 7: "Statistikk og sannsynlighet"

Rapport fra Novemberkonferansen 2009. Kun for nedlasting. Les mer

Changing..

Changing views and practices?

En studie av KappAbel-konkurransen, av Tine Wedege og Jeppe Skott. Kun for nedlasting. Les mer

Mathematics Education

Mathematics Education - The Nordic Way

A pre-ICME-10 production. The Nordic Contact Committee (NCC) for ICME 10 took an initiative to collect articles for this booklet. The idea was to give a picture of different aspects of mathematics... Les mer

Postadresse:
Matematikksenteret, NTNU
7491 Trondheim
Besøksadresse:
Gløshaugen,
Realfagbygget, A4
Telefon og epost:
73 55 11 42
ms@matematikksenteret.no
Kjernetid:
09.00-15.00

Personvernerklæring