Matematikkrom i barnehagen

Matematikkrommet er et levende rom som inspirerer både barnehagebarn, studenter og ansatte i barnehager til kreativt og meningsfullt arbeid med barnehagematematikk. Barna lærer seg matematiske begreper og oppdager matematiske sammenhenger, og de blir stimulert til å tenke og resonnere over disse. I tillegg til å ha en stor effekt på senere læring i skolen, vil lek og utforskning i matematikkrommet bidra til at barnehagebarn får selvtillit, de lærer å ”tenke matematisk” i sin hverdag og de utvikler et språk til å beskrive denne tenkningen.

I matematikkrommet vil studenter og ansatte i barnehagen lære om mulighetene for variert matematisk lek, utforskning og samtaler i matematikk. De vil få innsikt i fagområdet, samt øvelse i å se og løfte frem de matematiske mulighetene og lettere kunne kjenne igjen meningsfulle matematiske situasjoner i egen barnehagehverdag.

Mandag 14. mars 2016, på pi-dagen, ble det første matematikkrommet for barnehage tilknyttet en UH-institusjon åpnet.

Her er en film fra matematikkrommet på DMMH

Matematikkrommet kan lånes gratis av barnehager.

Send en epost til matematikkrom@dmmh.no for å avtale tid.

Hjertelig velkommen!