Rammeplanen – hva betyr det for arbeidet med matematikk i barnehagen?

Illustrasjonsbilde av to kvinner som ser i dokumentet "Rammeplan for barnehagen".
Den nordiske barnehagetradisjonen er fortsatt sterk i den nye rammeplanen: Barnehagene skal arbeide ut fra et helhetlig syn på barnas utvikling. Samtidig gis det klarere formuleringer, tydeligere krav til det pedagogiske innholdet og noen nye prioriteringer når det gjelder matematikk.
Rammeplanen har blitt modernisert i forhold til dagens samfunn og ny kunnskap om barn og barnehager. Den har blitt strammere og tydeligere i formen, og innhold er styrket på områder som bærekraft, mangfold, språk, arbeidsmåter og overganger.
For ansatte i barnehagen betyr ikke endringene i rammeplanen at det nå skal arbeides med matematikk på en helt ny måte. Mye av arbeidet med matematikk i barnehagen kan og skal foregå akkurat slik som før. Likevel er det interessant å løfte frem hvilke områder i planen som er forsterket eller redusert: 
  • Arbeidet med matematikk være undersøkende og lekende, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas.
  • Et et økt fokus på språk, og personalets rolle i å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler
  • Tydeliggjøring av hvor viktig det er at barna får bruke hele kroppen og alle sanser i sine matematiske læringsprosesser.
  • Et økt fokus på progresjon og overganger, og arbeidsmåtene er løftet frem i et eget kapittel.
  • I fagområdet antall, rom og form har problemløsning fått en mer sentral plass
  • Det er tydeligere vektlagt at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning