Realfagskommuner og barnehage

Barnehagebarn i realfagskommuner skal merke at de bor i en realfagskommune. Det innebærer at kommunene klarer å bringe realfaglig skaperglede, undring og utforskertrang helt nær barnehagebarna.

Etablering av realfagskommuner er et av hovedtiltakene i regjeringens realfagstrategi Tett på realfag.

I 2017 finner vi totalt 54 kommuner med status som realfagskommuner spredt over hele landet. Av de første 32 realfagskommunene (etablert i pulje 1) satser i dag hele 30 på barnehagen. Det betyr at barna får grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen som det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre. Realfagskommunene utvikler lokale strategier og forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig med realfag og den første evalueringen av dette nasjonale tiltaket viser at barnehagene i stor grad har hatt nytte av å delta i satsingen. Rapporten viser at satsningen har bidratt til engasjement, systematikk og samarbeid om realfag.