Påmelding

Matematikk i barnehagen 2019

Tid: 28. november 2019
Sted: Scandic Lerkendal
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2019

Adresse
Ønsker overnatting fra onsdag 27. november til torsdag 28. november.
Lunsjen er gratis.

Paralleller

Velg hvilket verksted du ønsker å følge, nærmere beskrivelse av de ulike verkstedene finner du på forsiden. NB! Se bak hver parallell for antall plasser tilgjengelig, vi stenger for påmelding til de ulike verkstedene etterhvert som de fylles opp.
Paralleller 11:00 - 12:45
1 -- Tidlig innsats allerede i barnehagen?
2 -- Numicon i barnehagen (24 plasser)
3 -- Geitekillingen som kunne telle til ti – undring og utforsking av tall (50 plasser)
4 -- Favoritter fra Espira Pi-parken! Lekende matematikk med ting dere har i barnehagen (30 plasser)
5 -- Spill med barna – lær matematikk! (24 plasser)
6 -- Å undre seg handler ikke alltid om å finne svar (24 plasser)
7 -- Mekaniske leker (20 plasser)
8 -- Ønsker ikke å delta
Paralleller 13:45 - 15:00
1 -- Tidlig innsats allerede i barnehagen?
2 -- Numicon i barnehagen (24 plasser)
3 -- Hypatia i barnehagen – erfaringer fra et prosjekt gjennom Erasmus+ (60 plasser)
4 -- Matematikkaktiviteter i uterommet (24 plasser)
5 -- Puslespill i 2- og 3- dimensjoner (30 plasser)
6 -- Vil du være med på leken? Vi leker og lærer med Blue-Bot (18 plasser)
7 -- Mekaniske leker (20 plasser)
8 -- Ønsker ikke å delta