Hvorfor er ikke alle kvadrat rektangler, når alle rektangler er kvadrat?

28.04.2020
Skisse av bilde med firkanter
Det er ikke innlysende for alle elever at kvadrater er spesialtilfeller av rektangler. Begge er jo firkanter med 4 rette vinkler og to og to parallelle linjer...

Om du spør elevene dine: «Har begge figurene har to og to parallelle sider?», svarer de ofte: «Ja..., men i et rektangel er ikke sidene like lange». Det tar tid å få elevene til å forstå at man spør om sidene er parallelle og ikke om lengden på sidene.

I aktiviteten Sortering av firkanter finner du flere gode spørsmål du kan stille for å hjelpe elevene til en dypere forståelse av sammenhengen mellom geometriske figurer. Her får de repetert mange geometriske begreper som for eksempel parallell, like lang, rettvinklet og halvere. Det å se geometriske figurer i en sammenheng og ikke hver for seg, blir tydeliggjort. Mange elever kan få ny innsikt i sammenhenger mellom firkanter! Aktiviteten egner seg også godt til (digital) samtale og diskusjon om hva som er nødvendige og tilstrekkelige egenskaper i en firkant. 

Om du vil lese mer om god repetisjon og øving kan vi anbefale artikkelen Repetere og øve i Realfagsløyper. 
Her finner du også ideer og lenker til flere oppgaver.