Kengurukonkurransen

bl%C3%A5%20kengurubord.jpg

Kengurukonkurransen (Kenguru) er en internasjonal matematikkonkurranse som i Norge arrangeres for elever fra 4. til 10. trinn. Målet er først og fremst å motivere og inspirere elever, men også lærere slik at de blir glade i matematikkfaget. 
Den internasjonale dagen for Kengurukonkurransen er tredje torsdag i mars. Da starter konkurransen.

Slik foregår Kenguru: 

  • Læreren melder på sine elever
  • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. De får fem svaralternativer for hver oppgave, noe som ufarliggjør deltakelsen
  • Læreren registrere elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge
  • Elevene som skårer høyest, vinner et brettspill
  • Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen fristen (som regel 3-4 uker etter oppstart)

Oppgavesettene, Ecolier (4.-5. trinn), Benjamin (6.-8. trinn) og Cadet (9.-10. trinn), består av 24 flervalgsoppgaver. Fra 2017 er oppgavene også tilgjengelige på nynorsk og engelsk.

Her finner du tidligere Kenguruoppgaver

Se også våre temabaserte problemløsningsoppgaver som er hentet fra Kengurukonkurransen.

Vinnere Kengurukonkurransen 2018

4. trinn, Holla 10-årige skole

5. trinn, Holla 10-årige skole og Hosle skole

6. trinn, Brandbu barneskole og Rosmælen skole

På 7. trinn var det mange vinnere: Møllergata skole, Levre skole, Bjørlien skole, Krokstad skole, Billingsstad skole, tanum skole. Korsvoll skole, Gamlegrendåsen skole og Sola skole.

8. trinn hadde også flere vinnere: Oslo International School, Gjettum skole og Tislegård ungdomsskole.

9. trinn, Gjettum skole

10. trinn, Oslo International School og Fagerborg skole

Skoler som registrerte sine resultater på nett, som ble trukket ut og har vunnet spill:

Bondi skole (4. trinn), Træsop skole (5. trinn), Birralee International School Trondheim (6.trinn), Krossen nærmiljøskole (7. trinn), Romedal ungdomsskole (8. trinn), Skøyenåsen skole (9. trinn) og Hoppern ungdosmsskole (10. trinn).

Vi gratulerer alle vinnerer i 2018!