Mellomarbeid - Leke- og læringsmiljø som inviterer til å utforske matematikk i barnehagen (del 2)

Dette er del 1 av det digitale kurset "Hvilken betydning har voksenrollen for barns opplevelser, lek og læring med matematikk?", som Matematikksenteret har laget for Haugesund kommune. Del 1 er en gjennomgang av mellomarbeidet som dere har sendt inn. Vi vil vise fram det gode arbeidet som er gjort og komme med ytterligere utfordringer. 

Mer informasjon om kurset