CAS

Computer Algebra System (CAS) er en typebetegnelse på programvare som kan regne med symboler, i tillegg til tall. CAS er obligatorisk til eksamen i matematikk T, R og S i videregående opplæring. Med et CAS kan elevene manipulere og løse enkle og avanserte algebraiske uttrykk. I GeoGebra kan elevene veksle mellom bruk av algebrafeltet, grafikkfeltet og CAS-feltet. De kan bruke variabler og funksjoner som er definert i et felt i et annet. Elevene skal dokumentere bruken av CAS med utskrift eller skjermbilde.

Tips om bruk av CAS i GeoGebra

  • Elevene må bruke notasjonen := når de skal tilordne/definere noe i CAS. Bare da kan de bruke variabelen i videre utregninger.
  • Mellomrom-tasten gir siste svar på ny linje.
  • Likhetstegnet på tastaturet gir siste input på ny linje.
  • Elevene må alltid bruke * (eller et mellomrom) mellom bokstaver i et uttrykk. GeoGebra oppfatter ax (uten gangetegn eller mellomrom) som en variabel med navn «ax», og ikke som et produkt ax.
  • De skriver rottegnet med alt+r.
  • alt+ bokstaven o er tastekombinasjonen for gradtegnet.
  • Alle punkter skrives med parentes ().
  • Elevene kan skrive inn lister ved å bruke {}, for eksempel ved løsning av likningssett.

Eksempler