Sammen om oppdraget 2019

Tid: 5. og 6. november 2019
Sted: Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2019

Adresse
Ønsker overnatting 5. - 6. november.
Ønsker middag 5. november.

Paralleller

Prioriter i skjemaet hvilke paralleller du vil delta på. Vi ønsker å sette sammen grupper med representanter fra forskjellige sektorer, derfor er det ikke sikkert du får innfridd ditt 1. valg. Informasjon om hvilke to paralleller du skal delta på, sammen med nødvendige dokumenter, sendes på mail etter at fordeling er gjort.
Questions 1. valg 2. valg 3. valg Ønsker ikke delta

Questions 1. valg 2. valg 3. valg Ønsker ikke delta