Undervisningsopplegg GeoGebra

Geogebra logo
Trinn Tittel på undervisningsopplegg
   
For 8.-10. trinn  
  Finn funksjonsuttrykket - et spill for to
  Mobilutgifter
  Prisme i 3D
   
For videregående skole  
  Andregradsfunksjoner 1 (1P, 1P-Y, 1T, 1T-Y)
  Andregradsfunksjoner 2 (1P, 1P-Y, 1T, 1T-Y)
  Andregradsfunksjoner 3 (1P, 1P-Y, 1T, 1T-Y)
  Andregradsfunksjoner 4 (1T, 1T-Y)
  Andregradsfunksjoner 5 (1T, 1T-Y)
  Finn funksjonstuttrykket - et spill for to (1P, 1P-Y, 1T, 1T-Y)
  Prisme i 3D