Regning i alle fag

Vil du lære mer om hvordan du kan fokusere på den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i andre fag enn matematikk?

GeoGebra

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Læreplan

Veiledninger og læringsressurser om arbeid med matematikk i læreplanen.

Konkurranser

Lag utfordringer og spenning i klasserommet!