Regning i alle fag

Vil du lære mer om hvordan du kan fokusere på den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i andre fag enn matematikk?

GeoGebra

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Konkurranser

Matematikk og yrkesliv

Matematikk og yrkesliv, tømrer
Matematikk brukes i de fleste yrker, i større eller mindre grad.