Læreplan i matematikk

Våren 2013 har læreplanene i dei fem faga matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og norsk vorte reviderte. I samband med det har også rettleiinga til læreplanene vorte reviderte.

 mønsterbrikker2

Oppdatert versjon av læreplana i matematikk ligg på heimesida til Utdanningsdirektoratet.