Eksempler på rike oppgaver

En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper.

Eksemplene på rike oppgaver kan i utgangspunktet brukes på alle nivå, fra 1. årstrinn til videregående opplæring. Eksemplene viser hvordan oppgavene kan brukes på ulike årstrinn, og dermed også innenfor samme klasse eller gruppe av elever der det kan være stor forskjell på elevenes nivå.

 

Krakker og bord

NIM -  et spill med pinner

Hundrekartet

Hanois tårn

Deling av drops

Froskehopp