Her finner du et utvalg korte oppgaver, lengre aktiviteter og spill.
Materialet er plukket ut med tanke på de elevene som er ekstra nysgjerrige og kanskje allerede mestrer pensum på sitt trinn, men de kan også brukes mer generelt i klasserommet for å fremme kreativt arbeid med matematikk.

Materialet er hentet fra NRICH ved universitetet i Cambridge (lenke), og er tilpasset og oversatt til norsk ved Matematikksenteret.