Eksamen i grunnskolen

På 10. trinn skal alle elever trekkes ut til en skriftlig og en muntlig eksamen.

Det er læreplanen i det enkelte fag som fastsetter om eksamen skal være skriftlig og/eller muntlig. Her finner du informasjon om sentralt gitt skriftlig eksamen.

All informasjon om eksamen i grunnskolen ligger hos Utdanningsdirektoratet.

Ønsker du å lese mer om bruk av digitale verktøy ved eksamen, så kan du gjøre det her.