Bakgrunn

I 2017 fikk Statped og Matematikksenteret i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle kompetanseutviklingspakker som omhandler elever på lavt nivå i matematikk. Disse kompetanseutviklingspakkene er tilgjengelige på Matematikksenteret sin hjemmeside.